PROJECTLEIDING.JPG

PROJECT & PROCES MANAGEMENT

Alle belangen en resultaten gewaarborgd,

van initiatie tot exploitatie

Huisvesting, revitalisatie of verduurzaming projecten bestaan veelal uit verschillende fasen en deelprojecten. De initiatie, ontwerp, aanbesteding, uitvoering en instandhouding fase vereisen uiteenlopende activiteiten en competenties. Dat maakt dat het aantal deelnemers en belanghebbenden snel divers en groot is.

Ik ondersteun organisaties met zowel overkoepelend procesmanagement als (deel)project leiding. Daarbij ligt mijn focus op het creëren en managen van integrale (fase en/of vakoverstijgende) samenwerking tussen opdrachtgevers, gebruikers en leveranciers.

Ik zorg voor projectrealisatie binnen de gestelde doelstellingen ten aanzien van budget, tijd, kwaliteit, informatie voorziening en risicobeheersing. 

Ik ben inzetbaar voor:

 - Project/proces management 

 - Projectleiding elektrotechnische & werktuigbouwkundige projecten (UAV, UAV-gc)

Netwerkevenement

Veilige, comfortabele, betrouwbare en duurzaam verantwoorde huisvesting

ONDERHOUD & EXPLOITATIE

Ik ondersteun facilitaire en vastgoedafdelingen met kosten efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille. Dit vanuit de doelstelling dat instandhouding van vastgoed en techniek optimaal en duurzaam verantwoord bijdraagt aan uw bedrijfsdoelstellingen. 

Ik ben inzetbaar voor:

 - Organisatie advies & performance analyse beheer en onderhoud 

 - Vertalen van uw strategisch vastgoed/portefeuille plan naar passend

    assetmanagement

 - Doorontwikkelen onderhoud: van focus op inspanningen naar

    regie op resultaten
 - Opstellen onderhoudsstrategie (risico gestuurd, NEN2767,

    Fmeca)

 - Contract- en leveranciersmanagement

 - Technisch - facilitaire regievoering

Zakelijke bijeenkomst

TECHNISCH COMMERCIËLE CONSULTANCY

Succesvol tenderen en effectief klantmanagement

Het werven van projecten, onderhoudscontracten of een combinatie van deze is en vak opzich. Of u nu deelneemt aan een (Europese) aanbesteding of de kans krijgt vanuit de relatie werk te acquireren, alle details van uw aanbieding moeten kloppen. Dat vraagt iedere keer weer om een flinke inspanning.  Ik ondersteun techniek- en bouwdienstverleners met succesvolle klantgerichte proposities.  Dit doe ik op een plezierige, professionele en inspirerende manier.  Mijn expertise ligt in beheer en onderhoud (W,E,B) en Disign, Build, Maintain projecten (UAV-gc). 

Ik ben inzetbaar voor:

 - (Best Value) tendermanagement DB en/of MO aanbestedingen

 - Schrijven EMVI stukken

 - Opstellen risico- en kansen dossiers

 - Kostprijs consultancy

 - Contractering

 - Klant- en contractdoorontwikkeling

 - Contractmanagement